Portfolio > Fractal Eclipse

Apotropaia #2
Apotropaia #2
Sumi Ink on Shiramine paper
40 x 18"
2006